Етапи на лечение

Първи етап:

В начало на първия етап, е необходимо да се въдейства върху бъбреците, всеки с по 5 минути с плоския тор или тор „поничка“, 10 минути на черния дроб с диск лак мед и 10 минути на болното място по Ваш избор (панкреаса, стомах, простата, матката, пикочния мехур, ставите или каквото и да е друго), но цялостното въздействие не трябва да бъде по-дълго от 30 минути. През ден по мекият начин или 5 дни в ред и след това 2 дни почивка (това е твърдият начин). 

Втори етап:

Втората фаза продължава въздействието през ден, като се ползат дисковете. Отново на 5 минути бъбреци със плоският тор и 10 минути на черния дроб с диск лак мед. След това 10 минути на кръста и 10 минути на който и да е проблем, но цялостното въздействие не трябва да надвишава 40 минути. 

През ден по мекият начин или 5 дни в ред и след това 2 дни почивка (това е твърдият начин).

Трети етап:

третият етап също се прави през деня, като се изполва тора по 10 минути на всеки бъбрек, дикс лак мед се ползва 15 минути на черен дроб и 10 минути на панкреаса (стомаха), който е приблизително под лявата гърда, и 10 минути по останалите проблемни области. но цялостното въздействие не трябва да бъде по-дълго от 55 минути. 

Въздействието през ден е по мекият начин или 5 дни в ред и след това 2 дни почивка (това е твърдият начин).

Четвърти етап:

По 5 минути всеки бъбрек със тора, 10 минути от черния дроб, 10 минути на панкреаса, 15 минути на стомах, 10 минути на лицето с усуканата двойка, 15 минути в промежностите с лак меда общо 70 минути. 

Въздействието през ден е по мекият начин или 5 дни в ред и след това 2 дни почивка (това е твърдият начин).

Пети етап:

в петата фаза отново със плоския тор задължително бъбреци и черен дроб по 10 минути, а останалото време е за проблемните части, но на едно и също място не повече от 15 минути със диск лак мед или усукана двойка. Цялостното въздействие трябва да бъде от 1-ия час до най много 2 часа в зависимост от вашите усещания, желания и възможности. 

Въздействието през ден е по „мекият“ начин или 5 дни в ред и след това 2 дни почивка е „твърдият“ начин. И така по петия етап, продължаваме 5 месеца.